Dme si do bytu, do bytu dme si vzu, do vzy kytici, pod vzu st?l. Ke stolu idli, kdo idli m, bydl

e floristika a interierov design spolu zce souvis bylo tmatem znm psn?.
My nabzme kompletn nvrhy interir? (vizualizace, prostorov, materilov a stylov ?een, rozpo?ty, dokumentace od projektanta) v?etn? nsledn realizace (hrub stavba i ?emesla).


P?n klienta analyzujeme a vychzme z jeho finan?nch monost. Novmu nebo rekonstruovanmu bydlen nedvme jen promylen vzhled, ale hlavn? sprvnou ergonometrii prostoru a praktick vyuit kadho metru ?tvere?nho.

Nabdka nbytku, krytin, obklad?, za?izovacch p?edm?t?, ale tak vech monch ?asopis?, po?ad? a server? o bydlen je tak irok, e oby?ejn ?lov?k se jen t?ko orientuje, mlokdy si doke sprvn? zhodnotit, co je pro jeho interir vhodn a i ?asto zbyte?n? proinvestuje nemal ?stky.

My vme, kdy je dobr zaplatit za kvalitu, co je jen reklamn tahk, jestli se jedn o designov kousek nbytku nebo jen ?nskou repliku. Umme vytvo?it jedine?n styl, kter bude individuln? vyhovovat na dobu del ne si p?e?tete jin ?lnek v ?asopise nebo um?l? vznikne nov trend.

You are here