Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro nákup z e-shopu a pro donáškovou službu


Prodávající

Mgr. Lada Strašilová, Phoenix

Evropská 675/154

160 00, Praha 6 – Vokovice

IČO: 63597357

DIČ: CZ8253242976

číslo účtu (Česká spořitelna): 1123382349/0800

kancelář, dílna, obchod, korespondenční adresa

Phoenix

Nové Město 79,

582 91, Světlá nad Sázavou

tel.: 569 452 411

obchod

Horní 181

58001, Havlíčkův Brod

kontaktní osoby

Ilona Dolejší – tel.: +420 604 235 081

Lada Strašilová – tel.: +420 737 628 129

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


A. E-shop

A.1. Doprava


Za odeslání každé objednávky po území ČR účtujeme expediční poplatek podle ceníku služeb České pošty v rozmezí 100,- až 200,- Kč včetně DPH.


A.2. Dodací lhůty


Objednávky, které obdržíme, odesíláme prostřednictvím České pošty zpravidla  do  3 pracovních dnů. Zboží zasíláme pod označením "Křehké".

Nezaručujeme okamžitou dostupnost všech položek zboží, v případě, že dojde k situaci, že některé zboží z objednávky nebude na skladě, je o této skutečnosti kupující informován. Kupujícímu bude nabídnuta náhrada zboží nebo akceptace delší dodací lhůty.


A.3. Platební podmínky


Úhrada za odebrané zboží z e-shopu je možná těmito způsoby:

a) v hotovosti – v případě osobního odběru v dílně nebo v obchodě

b) platba na dobírku - zboží bude zasláno a placeno při převzetí od  České pošty


A.4. Objednávky

Zboží je možné objednávat těmito způsoby:

a) prostřednictvím e-shopu

b) telefonicky

c) prostřednictvím e-mailu

d) osobně v dílně nebo v obchodě


Telefonické objednávky a objednávky z e-shopu potvrzujeme prostřednictvím  e-mailu. Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím, po závazném potvrzení jen v případě dohody s prodávajícím a v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Objednávku lze stornovat maximálně do 24. hodin od potvrzení objednávky prodávajícím a to písemně prostřednictvím e-mailu.


A.5. Ceny


Ceny uvedené na e-shopu jsou konečné, včetně DPH.

Ceny uvedené na e-shopu a ceny, za které nabízíme zboží na našich prodejnách nebo na různých výstavních a předváděcích akcích se mohou lišit!A.6. 
Reklamace


Při přebírání zásilky od  České pošty je třeba věnovat pozornost stavu balíku! V případě, že se zásilka zdá být poškozená, je možné přímo u dopravce požádat o kontrolní rozbalení balíku a zkontrolat zboží podle faktury. V případě že došlo k poškození, je nutné trvat na zápisu o znehodnocení či poškození zásilky. Zásilka je vždy pojištěna a dopravce je zodpovědný za vady či poškození zásilky. Pokud kupující zjistí až po rozbalení doma opět poškození zboží, má nárok na tuto reklamaci do 3 dnů ode dne doručení.

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má závadu nebo je po dodání poškozené, je nutné toto zboží spolu s dokladem o zakoupení zboží (faktura) doručit k reklamaci   na koresponční adresu prodávajícího a informovat prodávajícího o odeslání zboží a o důvodech reklamace e-mailem.

Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku!


A.7. Ochrana osobních údajů, důležitá a závěrečná ustanovení

a) Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení.

b) Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího.
 Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.

c) Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami     se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

d) Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně     a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.

e) Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.

f) Prodávané produkty na e-shopu, není-li uvedeno jinak, jsou určeny pouze  k dekoračním účelům.

g) Produkty opatřené svíčkami jsou určeny pouze pro dekorativní účely. Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru, hrozí nebezpečí vzplanutí.


h) Veškeré zboží je nepoživatelné.


i) Zboží se může nepatrně lišit od nabídky na fotografiích, jedná se o výrobky z přírodních materiálů, u kterých nelze zaručit stoprocentně stejný tvar a umístění. Produkty jsou ručně vyráběné. Každý produkt je originál, vyráběn různými floristy. Podstata výrobku, tvar, barva a použitý materiál zůstává však zachován.


j) Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.


B. Donášková služba

B.1. Cena květinového daru


Kupující si sám v objednávkovém formuláři (popř. V objednávce po e-mailu nebo telefonu) určuje cenu květinového daru. Podle ceny květinového daru se poté připočítává častka  za donáškovou službu.


B.2. Cena za donáškovou službu

Cena za doručení od 8:00 – 19:00, kromě nedělí a svátků je :

a) 200,- Kč při ceně květinového daru do 149,- Kč

b) 150,- Kč při ceně květinového daru od 150,- Kč do 599,- Kč

c) 100,- Kč při ceně květinového daru od 600,- Kč do 1099,- Kč

d) zdarma u květinových darů nad 1100,- Kč


Příplatky :
a) 200,- Kč při doručení v neděli a ve svátek

b) 200,- Kč při doručení od 6 do 8 hodin ráno a od 19:00 – 21:00


Ceny za doručení jsou paušální v oblasti Havlíčkobrodska a Světelska (Vysočina). Cena doručení do vzdálenější míst je určována dohodou. V čase od 21:00 do 6:00 nedoručujeme. Nestandartní přání jsou ceněny dohodou.


B.3. Platební podmínky


Platbu vyžadujeme vždy předem, vyjímky děláme pouze u stálých zákazníků.

Úhrada za donáškovou je možná těmito způsoby:

a) v hotovosti – v našem obchodě nebo dílně

b) převodem na náš účet u České spořitelny

c) složenkou typu C na orespondenční adresu prodávajícího


B.4. Dodací podmínky

Objednávky vyřizujeme v takovémto časovém harmonogramu.
a) na ten samý den – 6 hodin předem
b) na sobotu – do pátku do 18:00
c) na neděli – do soboty do 10:00
d) na státní svátek – 1 pracovní den předem

Doručování květin do firem – za doručenou kytici se považuje i její přenechání na vrátnici, recepci a podobných místech, či u kolegy nebo kolegyně, vždy proti podpisu přebírající osoby. Naše firma nezodpovídá za pozdní dodání způsobené takto přebírající osobou.

Doručování květin na soukromé adresy – v případě nepřítomnosti příjemce  si prodávající vyhrazuje právo zanechat kytici u náhradního příjemce – člen rodiny, soused, kolega apod.


B.5. Všeobecné podmínky


a) Na objednávku je třeba vždy uvést správné a pravdivé informace. V případě opakované cesty na uvedenou adresu jsme oprávněni si účtovat znovu dopravu a náklady s tím související.

b) Ke každé objednávce je nutné uvést telefonní kontakt na příjemce, abychom ho mohli kontaktovat a domluvit čas dodání. Při doručování do nemocnic a hotelů uvádějte čísla pokojů, oddělení apod.

c) Obrázky zaslané zákazníkem jsou pouze inspirativní. Jsou pouze pomůckou pro výběr    a mohou se lišit od skutečně dodaných květinových darů. Vyhrazujeme si právo je nahradit zbožím podobného vzhledu, barvy a stejné nebo vyšší kvality, tak aby bylo dosaženo co největší podobnosti. Prosím berte také v úvahu, že každý květinář má trochu jiný způsob vazby.

d) Každou přijatou objednávku potvrzujeme na Vámi zadanou e-mailovou adresu. Dodání květinového daru potvrzujeme jen na výslovné přání objednatele.


B.6. Reklamace


Prodávající nezodpovídá za zdržení či zrušení dodávky z důvodu kupujícím nesprávně zadaných či dopředu neověřených údajů jako je adresa příjemce, výskyt na uvedené adrese, telefon příjemce apod.

Reklamace přijímáme pouze písemně a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení. Vyhrazujeme si právo na vyřízení reklamace do dobu 24 hodin po oznámení. Vyjádření k reklamaci probíhá opět písemnou formou na náš e-mail.


B.7. Ochrana osobních údajů, důležitá a závěrečná ustanovení


a) Prodávající se zavazuje uchovat v tajnosti před nepovolanými osobami všechny informace týkající se zboží a místa určení.


c) Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje kupujícího i příjemce souladu se zákonem č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a bezpečně uchovávány v zabezpečeném informačním systému prodávajícího.
 Prodávající má právo si poskytnuté osobní údaje dostupnými prostředky ověřit z hlediska pravdivosti a možného záměru, který je v rozporu s českým právním řádem, nebo zda nebyl osobní údaj poskytnut osobou nebo subjektem, kterému informace o osobních údajích nepřináleží. Prodávající poskytnuté a zjištěné osobní údaje využije pouze pro úspěšné vyřízení objednávky, doručení zboží a případnou reklamaci. Kupující tímto výslovně souhlasí s předáním těchto osobních údajů dopravci za účelem doručení zásilky.


d) Veškeré právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených jinou smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.


e) Obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem prodávajícího, ledaže je toto odlišné prohlášení učiněno písemně  a podepsáno osobou, která je ve smyslu příslušných právních předpisů oprávněna jednat za prodávajícího.


f) Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek nabývají tyto změny okamžitou platnost po jejich uveřejnění na internetových stránkách prodávajícího. Změny nemají vliv na již učiněné objednávky.


g) Přidané doplňky ke květinovému daru, není-li uvedeno jinak, jsou určeny pouze   k dekoračním účelům.


h) Produkty opatřené svíčkami jsou určeny pouze pro dekorativní účely. Svíčky nenechávejte hořet bez dozoru, hrozí nebezpečí vzplanutí.


i) Veškeré zboží dodávané s květinovým darem je nepoživatelné.


j) Podáním objednávky kupující vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami souhlas.

You are here